Saturday, December 26, 2009

Ekološke kmetije

Velikokrat slišimo ali preberemo besedno zvezo ekološko kmetovanje ali pridelovanje na ekološki način. Kaj je značilno za tako pridelovanje, kaj to pomeni?

Ekološko kmetijstvo je posebna oblika kmetovanja oziroma lahko kar rečemo kmetijski sistem, s katerim poskušamo na čimbolj naraven način pridelati živila in ob tem kar se da najbolje upoštevati naravne življenjske cikle. Pri tej obliki kmetovanja je poudarjeno gospodarjenje v sožitju z naravo. To je način kmetovanja, ki skrbi za ravnovesje vseh vključenih elementov, ki so tla-rastline-živali-človek.

Tako je poudarek na ohranjanju rodovitnosti tal s širokim kolobarjem ter z organskimi gnojili. Pomemben je sklenjen krog hranil, živalim nuditi ustrezno rejo in krmljenje, pridelati zdrava živila, zaščititi naravne vire, vse to ob minimalni obremenitvi okolja, aktivnem varovanju le tega in ohranjanju biološke raznovrstnosti, varstvu energije ter surovin. Če kmetujemo na ekološki način in želimo dosegati zgoraj omenjene cilje ne smemo uporabljati kemično sintetičnih pesticidov, umetnih mineralnih gnojil, razkuženega semena, sintetičnih dodatkov v krmilih, surovin živalskega izvora v krmilih in gnojilih, uporabiti gensko spremenjenih organizmov ter preventivno zdraviti živali s kemoterapevtiki.

Celoten članek:ekološko kmetovanje

No comments:

Post a Comment